Chcete se postavit na vlastní nohy a stát se osobou samostatně výdělečně činnou neboli OSVČ, ale stále váháte, jaké typy činností můžete vykonávat? Dozvíte se, jaké tato činnost nese práva, povinnosti a nezbytné podmínky. Navíc se seznámíte i se základním dělením.

Kdo je OSVČ a jaké podmínky je třeba splnit?

Osoba samostatně výdělečná činná je pojem označující v českém právním systému fyzickou osobu, která má příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. Je to osoba, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost nebo při jejím výkonu spolupracuje. Jedinou podmínkou je dosažení 15 let věku a ukončení povinné školní docházky.

Typy výkonů

 • podnikání v zemědělství
 • živnost
 • společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti
 • výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti

Hlavní samostatně výdělečná činnost

Proč je důležité odlišit hlavní a vedlejší činnost? Týká se to především povinných odvodů za sociální a zdravotní pojištění. Tyto dvě položky patří mezi hlavní položky rozpočtu a musí se s nimi počítat. Vy, jako fyzické osoby, nejste nikde jinde zaměstnaní, nemáte žádný vedlejší příjem a daná činnost je vaším jediným zdrojem obživy.

samostatná a vedlejší činnost

Vedlejší samostatně výdělečná činnost

Vedlejší výdělečná činnost se od té hlavní liší a přináší i pár výhod. První z nich je fakt, že v prvním roce podnikání nemusíte odvádět povinné zálohy na sociální a zdravotní pojištění. V dalším roce podnikání se stanovují zálohy na zdravotní a sociální pojištění ze skutečně dosaženého zisku. Pokud je ale zisk nízký, nejste ani v dalším roce povinni hradit žádné zálohy za sociální pojištění.

Vedlejší výdělečná činnost probíhá v případě, kdy

 • vykonáváte zaměstnání
 • pobíráte invalidní nebo starobní důchod
 • máte nárok na rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství, nebo jste na nemocenské z důvodu těhotenství a porodu
 • osobně pečujete o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby
 • osobně pečujete o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni 2-4, pokud se jedná o osobu blízkou, nebo žijící ve stejné domácnosti
 • vykonáváte vojenskou službu, ale nejste přitom voják z povolání
 • jste nezaopatřeným dítětem

Práva a povinnosti

OSVČ podniká pod svým jménem a ručí celým svým majetkem. Na rozdíl od právnické osoby se nemusí zapisovat do Obchodního rejstříku. Navíc se do určitého obratu neplatí daň z přidané hodnoty a neprokazují se ani náklady, ty se pak mohou uplatňovat paušálně.

Samostatně výdělečná činnost s sebou ale nese i povinnosti jako povinnost platit zdravotní a sociální pojištění. Za každý kalendářní rok se také předkládá přehled o příjmech a výdajích. Osoba samostatně výdělečně činná se zavazuje informovat příslušné úřady, pokud zahajuje, znovu zahajuje, ukončuje nebo provádí nějakou změnu ve své činnosti.

Jsme stále online.

Vážení klienti, naše služby vám rádi poskytneme a vyřídíme online bez osobní návštěvy v naší kanceláři.

Pro více informací volejte na tel. +420 608 067 888, nebo pište na info@sidlobezlimitu.cz.