Registrace společnosti k DPH zdarma při založení virtuálního sídla

Jedním z nejdůležitějších bodů, na který nesmíte při zakládání nové společnosti zapomenout, je určení sídla společnosti. Jelikož většina začínajících firem nemá dostatečný kapitál na financování celé budovy, mohla by se vám hodit možnost využít virtuální sídlo, které pro vás znamená minimální režijní náklady.

Uzavřete s námi smlouvu na virtuální sídlo a my vás zdarma zaregistrujeme k DPH!

Nepříjemnému běhání po úřadech a byrokracii se můžete vyhnout

Znáte někoho, kdo si libuje v lítání po úřadech, komunikaci s úředníky a nekončícím papírování? My ne. A proto jsme se rozhodli, že vše zařídíme za vás. Už žádná zbytečná byrokracie. Svůj čas raději věnujte rozvoji svého podnikání. Díky kompetencím, které jako poskytovatel registrace k DPH máme, vše potřebné zařídíme rychle a efektivně. A ke kterým všem daním jste tedy povinni se jakožto začínající podnikatelé přihlásit?

1. Daň z přidané hodnoty neboli DPH

Posledním „must have“ z daňové trojice je registrace k DPH. Ovšem na rozdíl od předchozích dvou daní se k DPH nemusíte registrovat okamžitě po založení firmy. Povinnost registrace k Dani z přidané hodnoty do prosince 2022 vznikala až v okamžiku, kdy obrat za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhl 1 000 000 Kč nebo 80 000 EUR. Rok 2023 v tomto ohledu přinesl zajímavou novinku. Od 1. 1. 2023 se hranice pro registraci k DPH zvedla na 2 000 000 Kč nebo 160 000 EUR.

Samozřejmě pokud zjistíte, že je pro vás výhodnější být plátcem DPH, i když obrat vaší společnosti nepřesáhl stanovenou hranici, můžete se k dani registrovat dobrovolně. Schválení této výjimky pak záleží na příslušném Finančním úřadu.

2. Registrace k dani z příjmu právnických osob neboli DPPO

Registrace k této dani vzniká povinně každé nové společnosti bez ohledu na to, kolik má zaměstnanců, pokud vůbec nějaké má.

  • K DPPO jste povinni zaregistrovat se do 15 dnů od vzniku společnosti.
  • Sazba DPPO činí 19 % z daňového základu neboli výsledku hospodaření.
  • Daň z příjmu právnických osob je splatná nejpozději k poslednímu dni podání daňového přiznání.

Jak je to s podáním daňového přiznání k DPPO

  • Daňové přiznání podáváte každoročně do 3 měsíců od konce zdaňovacího období.
  • Podáváte-li daňové přiznání elektronicky, máte na to 4 měsíce od konce zdaňovacího období.
  • Jestliže za vás daňové přiznání podává daňový poradce či advokát, musí tak učinit do 6 měsíců od konce zdaňovacího období.

V prvním roce uhradíte 19% daň najednou při podání daňového přiznání. Od následujícího roku byste tuto daň měli odvádět ve formě pravidelných záloh v průběhu celého roku.

3. Registrace k dani z příjmu fyzických osob neboli DPFO

Jakmile vaše společnost najme prvního zaměstnance, jste povinni zaregistrovat se k Dani z příjmu fyzických osob, abyste mohli odvádět daň z jeho příjmu. DPFO můžete odvádět dvěma způsoby:

  1. Srážkovou daní
  2. Daní ze závislé činnosti

Dobrá zpráva je, že se nemusíte zaobírat zbytečnou byrokracií, protože registraci jak k DPPO, tak k DPFO můžete vyplnit v rámci jednoho registračního formuláře.