• Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)
 • Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického
 • Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin
 • Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva
 • Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu
  výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci*) realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw
 • Silniční motorová doprava
  • nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
  • nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
  • nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
  • nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny,
  • vnitrostátní příležitostná osobní,
  • mezinárodní příležitostná osobní,
  • vnitrostátníveřejná linková,
  • vnitrostátnízvláštní linková,
  • mezinárodní linková,
  • mezinárodní kyvadlová,
  • taxislužba.
 • Vnitrozemská vodní doprava
 • Kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin
 • Provádění pyrotechnického průzkumu
 • Provádění veřejných dražeb
  • dobrovolných,
  • nedobrovolných.
 • Provozování cestovní kanceláře
 • Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů
 • Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
 • Vedení spisovny
 • Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní
 • Provádění trhacích a ohňostrojných prací
 • Provozování pohřební služby
 • Provádění balzamace a konzervace
 • Provozování krematoria