Povinnost registrace firmy k dani z přidané hodnoty (DPH) není pro podnikatele nejvíce atraktivní část podnikání. Většina z nich ji má spojenou s vyplňováním formulářů, nekonečnou komunikací s úřady a složitostí celého procesu. Je to však nezbytné pro plnění daní a jedná se také o základní právní povinnost. 

Kdy se jako firma musím registrovat k DPH?

Není potřeba registrace firmy k DPH okamžitě po založení. Podnikatelé se musí registrovat k DPH v okamžiku, kdy jejich obrat za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne určitou hranici. Do prosince 2022 byla tato hranice stanovena na 1 000 000 Kč nebo 40 000 EUR.

Nicméně, od 1. 1. 2023 se hranice pro registraci k DPH zvýšila na 2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR. To znamená, že pokud váš obrat překročí tuto hranici během 12 měsíců, budete muset podat žádost o registraci k DPH. K plátcovství se můžete přihlásit i dobrovolně, i když podmínku výši obratu nesplňujete. 

Co je dobrovolný plátce DPH?

Dobrovolný plátce DPH je podnikatel nebo firma, který se rozhodl dobrovolně se registrovat k dani z přidané hodnoty (DPH), i když nepřekračuje povinnou hranici pro registraci. Dobrovolná registrace k DPH je možnost, kterou mohou podnikatelé a firmy využít, pokud považují DPH za výhodné pro své podnikání.

Jaké jsou výhody dobrovolné registrace k DPH a kdy se vám vyplatí?

  • Získání daňového odpočtu - dobrovolní plátci DPH mohou uplatnit daňový odpočet na náklady, které jsou spojené s podnikáním a jsou vztahovány k DPH.
  • Větší důvěryhodnost - být plátcem DPH může zvýšit důvěryhodnost vašeho podnikání a přivést více zákazníků.
  • Možnost vystavovat faktury s DPH - být plátcem DPH znamená, že můžete vystavovat faktury s DPH, což může být výhodné pro obchodní vztahy a pro splnění daňových povinností.
  • Přístup k mezinárodnímu obchodu - být plátcem DPH umožňuje podnikání v mezinárodním měřítku, kde je DPH běžnou součástí daňového systému.

V mezinárodním obchodě má DPH význam pouze v rámci Shengenského prostoru. Mimo tento prostor DPH nehraje žádnou roli. Pokud česká firma nakupuje zboží nebo služby od dodavatele v rámci Shengenského prostoru, není povinna platit DPH v rámci reverse charge mechanismu. Nicméně, neplátce DPH bude muset zaplatit DPH dodavateli.

Co obnáší dobrovolná registrace k DPH a jaké mohou nastat komplikace při registraci?

Při dobrovolné registraci k DPH nestačí pouze přihláška, ale je třeba předložení několika dokumentů, které musí být schváleny správcem daně. Nicméně není zaručeno, že registrace bude povolena nebo hned schválena pouze na základě odevzdání všech požadovaných dokumentů. 

Při registraci nově vzniklých firem nemá správce daně k dispozici žádné údaje o povaze jejich podnikání ani o jejich dodržování daňových povinností. Proto je třeba k žádosti o registraci dodat další potřebné informace mezi které patří například podnikatelský záměr, přehled obchodních partnerů a podobně.

Zvýšení šancí na úspěšnou registraci lze však dosáhnout tím, že poskytnete kvalitní podklady a kompletní informace o své podnikatelské činnosti.

S celým procesem vám pomůžeme

Pokud chcete přihlásit svou společnost k dani z přidané hodnoty a zároveň nechcete absolvovat zdlouhavé kolečko po úřadech, máme pro vás řešení. Díky našim zkušenostem a znalostem postupů vám dokážeme poskytnout profesionální podporu v průběhu celého procesu. 

Pomůžeme vám s přípravou potřebných podkladů, jako jsou přihláška k DPH, kompletace podkladů a příloh, popíšeme vaši činnost, předáme instrukce k podání přihlášky a vyřešíme také případně námitky ze strany finančního úřadu. 

Tímto způsobem ušetříte čas, který můžete věnovat důležitějším aktivitám.

Při zřízení virtuálního sídla na pět let v rámci balíčku Exclusive je asistence registrace k DPH zdarma

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti