Daňové přiznání se týká právnických i fyzických osob. Na první pohled, to vypadá, že jde jen o několik listin s formulářovými políčky. Nicméně tyto políčka hrají u samostatně vydělávajícího člověka důležitou roli. Odvádění daní je zákonem vyžadováno, jež se vztahuje k určitému časovému úseku. Ale co se stane, když nepodáte daňové přiznání nebo jste ho ještě nepodali?

Daň z příjmu fyzických a právnických osob se podává vždy za poslední kalendářní rok. Tato povinnost se každopádně řídí jasně a přísně danými termíny odevzdání.

Termíny pro odevzdání daňového přiznání v roce 2024 jsou tři. Oficiální termín pro podání daňového přiznání je 2. duben 2024. Pokud však budete podávat daňové přiznání elektronicky, např. přes datovou schránku, můžete podat až do 2. května 2024.

Prodloužit termín můžete až o 3 měsíce v případě, že vás zastupuje daňový poradce. V případe, že zmeškáte závazné datum odevzdání, nebo dojde-li k jakémukoliv jinému pochybení v souvisejících situacích, čeká na vás samozřejmě nějaké pokuty a sankce.

Termíny pro podání přiznání k dani z příjmů za rok 2023:

 • V papírové podobě – do 2. dubna 2024
 • V elektronické podobě – do 2. května 2024
 • Daňovým poradcem – do 1. července 2024

Od 1. 1. 2023 začal český eGovernment zakládat datové schránky pro OSVČ a nepodnikající právnické osoby. Nezapomeňte tedy, že od této chvíle podáváte daňová přiznání už pouze skrze datovou schránku, máte-li ji založenou.

Výše pokuty při nedodání daňového přiznání

Na začátek je třeba říci, že existuje tolerance několika dnů, v jejichž rámci se vyhnete různým poplatků. Tato tolerance se týká zpoždění dodání daňového přiznání do 5 dnů po termínu. V tomto případě, se ještě nemusíte obávat, že by vás postihly sankce. Nicméně, pokud ani tento termín nedodržíte a on se natáhne, dojde k vyměření poplatků a tomu se už nevyhnete. Budete tak muset zaplatit:

 • 0,05% za každý další den prodlení z vyměřené daně,
 • 0,01% za každý další den prodlení z vyměřené daně pokud jste ve ztrátě.

I v tomto případě existují určité stropy, které nastavil finanční úřad. Takže ani pokuty se nemohou vyšplhat do extrémních rozměrů. Maximální hodnota je  5% z daně, popřípadě částka 300 000 Kč.

Jaké další pokuty můžete dostat?

Nepodání daňového přiznání není jedinou situaci, kdy se vystavujete vyměření sankčního poplatku. Finanční úřad může pokutovat právnické a fyzické osoby i v mnoha dalších momentech, které vás vyjdou draho.

Jedná se o:

 • pokutu za nepodání daňového přiznání – minimálně 500 Kč, pokud daňové přiznání nepodáte vůbec,
 • pokutu za opožděné zaplacení daně –  z repo sazby ČNB zvýšené o 14 % je vypočítáván úrok z prodlení za každý den,
 • pokutu za nižší přiznání daně – v tomto ohledu na vás čeká platba ve výši 20 % z doměřené daně finančním úřadem. K tomu si připočtěte ještě úroky za opožděnou úhradu,
 • pořádková pokuta – tento pojem se vztahuje k § 247 a týká se nesplnění povinnosti nepeněžité povahy. Zde se mohou sankční poplatky šplhat do výše až 50 000 Kč.

Kdy vám může finanční úřad vyměřit pokutu?

Jste silně na omylu, pokud si myslíte, že nepodání daňového přiznání bude ve spleti náročného papírování finančním úřadem nějak přehlédnuto. Tato instituce má nastaveny kontrolní mechanismy, díky nimž bude váš čin později nebo dříve odhalen.

Finanční úřad má poměrně dlouhé lhůty pro doměření daně, které dosahují délky až 3 roky ode dne, kdy jste měli správně odevzdat nebo uhradit daňové přiznání. Dochází k automatickému prodloužení tohoto termínu, a to v okamžiku, kdy finanční úřad začne jednat ve vaší věci.

Může také dojít ještě k prodloužení této lhůty o další rok. Kdy?

 • zahájení řízení o opravném či dozorčím prostředku,
 • oznámení rozhodnutí o stanovení daně,
 • rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí,
 • výzva k podání dodatečného daňového přiznání.

Daňové přiznání se v žádném případě nevyplatí podceňovat. Nejde pouze o dodržení správného termínu doručení, ale také o náležitosti vztahující se ke konkrétním případům a zejména o jeho správnost.

Dbejte na dodržování termínů pro podání daňového přiznání, když se chcete vyhnout jakýmkoliv sankcím. Ušetříte si spoustu zbytečných výdajů.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti