U podnikatelů je nezbytným dokladem určitě faktura, na základě které dochází k vyplácení konkrétní částka. Tato částka vzniká podle předchozí dohody za vykonanou práci nebo prodané zboží. Je zapotřebí, abyste podobu faktury v žádném případě nepodceňovali.

Informace na faktuře se liší podle toho, zda ji vystavuje podnikatel v roli plátce DPH nebo živnostník, který je neplátcem DPH.

Faktura plátce DPH

Faktura plátce DPH se řídí  zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Takovou fakturu je možné označovat jako daňový doklad. Zde uvedete kompletní informace o dodavateli a nemůže chybět ani vaše daňové identifikační číslo označované jako DIČ. Taky uvedete, že jste „plátce DPH“.

Na rozdíl od neplátce DPH je rozdíl, že v tomto případě musíte dopsat několik náležitostí.

Jde o:

  • základ daně,
  • sazbu daně
  • výši daně
  • datum uskutečnění zdanitelného plnění.

To znamená, že na faktuře tedy bude cena s DPH i bez DPH.

Faktura neplátce DPH

Faktura neplátce DPH je faktura vydávaná živnostníkem v roli neplátce DPH. V tomto případě je třeba se řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Při této faktuře se můžete setkat také s názvem jako nedaňový doklad.

Na faktuře od neplátce DPH musíte uvést všechny příslušené informace o dodavateli. Ať už jste právnickou osobou nebo osobou samostatně výdělečně činnou.

Faktura neplátce DPH

Na faktuře by nemělo chybět:

  • vaše jméno a příjmení,
  • popřípadě název firmy,
  • platnou adresu podnikání,
  • identifikační číslo, označované také jako IČ,
  • registr, kde byl dodavatel zapsán a v rámci celistvosti prezentovaných údajů
  • a nakonec nezapomínejte uvést, že nejste plátci DPH.

Faktura od neplátce DPH by měla obsahovat také minimální informace o odběrateli, jak v případě právnické osoby, tak i fyzické. Také musíte uvést název fakturované služby, popřípadě dobu, za jakou je fakturována  nebo zboží. Pochopitelně nesmí chybět datum splatnosti faktury, výsledná částka, včetně data vystavení faktury.  Je vhodné uvádět i číselné označení faktury, které může zároveň  být i variabilním symbolem při platbě.  Pak na bankovním účtu to snadno poznáte.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti