V oblasti daní a podnikání se můžete často setkat s termínem "identifikovaná osoba". Kdo to je a jak velikou roli hraje v systému DPH? Podívejte se, co tato identifikace znamená, zjistěte, jaké jsou povinnosti takové osoby a jak můžete jako podnikatel využít dobrovolnou registraci k DPH ve svůj prospěch.


Co je identifikovaná osoba?

Identifikovaná osoba je speciální forma plátce DPH. Je určená pro podnikatele, kterým vzniká povinnost platit DPH pro přeshraniční plnění, ale v tuzemsku zůstávají neplátci. Každá identifikovaná osoba získá své DIČ, avšak ve srovnání s plátci DPH, pouze vykazuje a odvádí daň bez nároku na odpočet na vstupu.

Kdy vzniká identifikovaná osoba?

Podívejte se, v jakých případech se musíte stát identifikovanou osobou:

  • pokud poskytujete své služby podnikatelům, kteří jsou v jiných členských státech EU,

  • používáte služby zahraniční firmy (ze států EU nebo z třetích zemí),

  • kupujete v tuzemsku zboží z jiného členského státu EU, které je předmětem DPH,

  • během dvou po sobě jdoucích let nakupujete zboží z ostatních členských států EU v hodnotě nad 326 000 Kč.

Povinnosti identifikované osoby

Jestliže se jako neplátce DPH stanete identifikovanou osobou, musíte se do 15 dnů přihlásit k registraci. Na rozdíl od plátců DPH nemusíte přihlášku podávat elektronicky. Dále budete muset vést evidenci veškerých výdajů vztažených k daňovým povinnostem pro účely DPH.

Pokud jako plátce DPH zrušíte registraci, stáváte se identifikovanou osobou den poté, kdy přestanete být plátcem.

Jakmile se zaregistrujete jako identifikovaná osoba, budete podávat přiznání k DPH a souhrnné hlášení. A to vždy do 25. dne následujícího měsíce, ale pouze za měsíc, kdy vám vznikla povinnost přiznat daň.

Registrace a daňové přiznání

Jak se tedy stát identifikovanou osobou? Prvním a důležitým krokem pro vás bude registrace k dani z přidané hodnoty, tu musíte provést do 15. dne od doby přijetí či poskytnutí služby.

Povinnost registrace není pro většinu podnikatelů atraktivní část podnikání. Často se totiž pojí s vyplňováním formulářů, nekonečnou komunikací s úřady a složitostí celého procesu. Je to však základní právní povinnost. Pomůžeme vám, aby celý proces probíhal jednoduše.

Daňové Přiznání k DPH

Daňové přiznání budete jako identifikovaná osoba podávat pouze tehdy, pokud vám ve zdaňovacím období vznikla povinnost přiznat daň. Zasílá se finančnímu úřadu vždy do 25. dne po skončení zdaňovacího období (kalendářního měsíce), ve kterém vám tato povinnost vznikla.

Na rozdíl od plátců DPH nemusí identifikované osoby podávat daňové přiznání elektronicky.

Souhrnné hlášení

Souhrnné hlášení musíte podat stejně jako daňové přiznání do 25. dne po skončení kalendářního měsíce, v kterém jste fakturovali podnikateli v EU, tzn. poskytli jste službu s místem plnění v jiném členském státě EU. Podává se pouze elektronicky.

Dobrovolná registrace k DPH

V některých případech pro vás může být výhodné registrovat se k plátcovství DPH dobrovolně. Stává se tak, když si v tuzemsku zaplatíte DPH, ale nemůžete si nárokovat odpočet, jelikož nejste plátcem.

Pozor, registraci však nezískáte automaticky a nikdo vám nezaručí, že ji budete moci vytvořit. Celý proces je celkem složitý a zabere spoustu času, jelikož po vás finanční úřad bude chtít doložit řadu dokumentů.

Zrušení registrace

Registraci vám může zrušit správce daně, a to pouze ve dvou případech:

  • Nevznikla vám jako identifikované osobě povinnost přiznat daň ve dvou bezprostředně předcházejících kalendářních letech,
  • Stali jste se plátcem DPH.

Můžete však i sami zažádat o zrušení registrace a to pokud:

  • jste ukončili své podnikání,
  • během šesti po sobě jdoucích měsíců vám nevznikla povinnost přiznat daň nebo podat souhrnné hlášení.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti