Kdy se stanu plátcem DPH

Rozhodnutí stát se plátcem DPH je pro mnohé podnikatele klíčové. Ovlivňuje totiž jejich finanční strategii a konkurenceschopnost na trhu. DPH, neboli daň z přidané hodnoty, je zákonem stanovená daň, která se váže k prodeji zboží a poskytování služeb. Odvádí se ve 3 sazbách.
Základní sazba vychází na 21 %, první snížená sazba potom na 15 % a druhá snížená je 10 %.

Kdy se tedy stanete plátcem DPH? Ze zákona se jím stává každá fyzická nebo právnická osoba v okamžiku, kdy ve 12 po sobě jdoucích kalendářních měsících překročíte obrat 2 miliony Kč (85 000 eur). Jakmile splníte podmínky pro povinné plátcovství DPH je potřeba, abyste provedli registraci. Tu je potřeba provést nejpozději do 15. dne následujícího měsíce, kdy jste dosáhli nutného obratu.

Do ročního obratu spadají veškeré částky, které jako podnikatelé vygenerujete během svého podnikaní v České republice. Pokud váš obrat v daném období nepřekročil zmiňovanou hranici, ale i přes to byste chtěli být plátci, můžete podat žádost o registraci plátce DPH. Pokud byste potřebovali bližší informace jak a kde se registrovat, podívejte se na náš článek Asistence při registraci k DPH.

Kdy se registrace k DPH vyplatí, a kdy naopak ne? 

Rozhodnutí, jestli je vhodné stát se plátcem DPH nebo ne, závisí na konkrétní situaci a pozici vašeho podnikání na trhu.
Pokud máte možnost výběru, zda platit či ne, je dobré zvážit jednotlivé faktory.

Kdy se vyplatí být plátcem DPH:

 • Velký obrat: Pokud vaše podnikání generuje vysoký obrat, stát se plátcem DPH může být výhodné. Jako plátce máte možnost odečíst DPH z nákupů, což může snížit celkovou daňovou zátěž.
 • Obchod se státy EU: Pokud podnikáte na mezinárodní úrovni a často obchodujete se zeměmi Evropské unie, být plátcem DPH je téměř nezbytné. Usnadňuje to mezistátní obchody a eliminuje některé administrativní bariéry.
 • Vyšší sazba na zakoupené zboží: Sazba DPH, kterou platíte za zboží zakoupené od dodavatele, je vyšší než sazba DPH, kterou účtujete zákazníkům při prodeji tohoto zboží.

 

Kdy se nevyplatí být plátcem DPH:

 • Malý obrat: Pokud je váš obrat poměrně nízký, stát se plátcem DPH může přinést spíše administrativní zátěž a vysoké náklady na účetní služby, aniž byste získali podstatné výhody.
 • Lokální podnikání: Pokud se vaše podnikání zaměřuje pouze na místní trh a nemáte v úmyslu rozšiřovat svou působnost na mezinárodní úroveň, neplacení DPH pro vás může být jednodušší a efektivnější.
 • Zákazníci nejsou plátci: Vaši zákazníci nejsou plátci DPH, tudíž je zbytečné abyste jimi byli vy.

Administrativní práce zahrnují například zhotovování daňových dokladů, podávání a vedení daňových přiznání, které je potřeba podávat elektronicky do daných termínů.
Daňové doklady byste měli uchovávat minimálně 10 let.

Jak si ověřit plátce DPH?
 

Ověření DPH můžete jednoduše provést online v celostátním registru plátců DPH, v databázi ARES nebo v systému VIES, který slouží k ověření DPH v rámci celé EU. Případně si můžete veškeré informace zjistit na příslušném finančním úřadu. K ověření stačí, když budete znát jeden z níže uvedených údajů:

 • název obchodní firmy, případně jméno živnostníka
 • identifikační číslo (IČ neboli IČO)
 • daňové identifikační číslo (DIČ)


V těchto systémech snadno dohledáte i případné nespolehlivé plátce DPH. Takto označujeme právnickou nebo fyzickou osobu, která nedodržuje své daňové povinnosti nebo se úmyslně dopouští podvodů v souvislosti s DPH. Za nespolehlivého plátce je považujeme osobu, která:

 • má dluh vůči finančnímu úřadu nad 500 000 Kč
 • nereaguje na případné výzvy finančního úřadu
 • opakovaně neplní lhůty pro podání daňového přiznání a odvod daní
 • je podezřelý z nekalých obchodů, je do nich zapojen
Nespolehliví plátci DPH mohou způsobit vážné problémy ostatním podnikatelům a státnímu rozpočtu. Obchodní partneři, kteří spolupracují s nespolehlivým plátcem DPH, mohou čelit daňovým kontrolám, ztrátě práva na odpočet DPH nebo dokonce obvinění z podílu na daňovém podvodu. Je proto důležité provádět důkladnou kontrolu před spoluprací s jinými podnikateli a ověřit si jejich DPH registrační status.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti