Takzvaná SWOT analýza je nedílnou součástí každého úspěšného podnikání. K čemu tento rozbor slouží, jak funguje a proč je důležité si jej vytvořit?

Co je SWOT analýza?

Zamýšlíte se, co znamená SWOT a čeho jsou tato písmena symbolem? Název této analytické techniky vznikl ze čtyř anglických slov – Strengths, Weaknesses, Opportunuties, Threads. Abyste nemuseli tápat v paměti nad českým překladem, jedná se o silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Toť ke vzniku názvu. Ovšem pojďme si říct, oč vlastně kráčí. SWOT analýza se velmi často používá k vyhodnocení vnitřních a vnějších faktorů, které mohou mít vliv na úspěšnost společnosti. Nejčastěji se s ní setkáte v rámci strategického řízení i marketingu. Co je cílem SWOT analýzy? Zejména identifikace a následné omezení slabých stránek, podpora silných stránek, hledání nových příležitostí a seznámení s hrozbami.

Vnitřní a vnější vlivy

Co si představit pod pojmem vnitřní a vnější vlivy? Vnitřní vlivy znamenají vlivy vnitřního prostředí neboli to, co může ovlivnit vaše podnikání uvnitř společnosti. Jedná se například o podnikové vztahy, produkty, organizaci práce, výrobní kapacitu, logistiku a podobně.. Oproti tomu vnější faktory na vaši společnost působí zvenčí a nelze je ovlivnit. Mluvíme o dodávkách materiálu, změně úrokových sazeb, cenách za energie nebo o fázi hospodářského cyklu.

Není kvadrant jako kvadrant

Chcete-li se pustit do zpracování SWOT analýzy, měli byste vědět, jak na to. Takže tužku do ruky a hurá na věc. Rozbor se skládá ze čtyř kvadrantů, které je potřeba si zakreslit, abyste mohli pokračovat k dalšímu kroku. V levé polovině se nachází pozitivní vlivy a v té pravé naopak negativní. Rozdělíme-li si kvadrant na horní a spodní část, zjistíme, že nahoře se vyskytují interní faktory a dole nalezneme externí vlivy.

Abychom podrobný popis matice dokončili, je důležité vědět, že:

 • v levém horním kvadrantu se nachází silné stránky (Strengths)
 • v pravém horním kvadrantu naleznete slabé stránky (Weaknesses)
 • v levém spodním kvadrantu jsou příležitosti (Opportunities)
 • v pravém spodním kvadrantu se tyčí hrozby (Threads)

Jakmile si uděláte jasno v rozložení kvadrantů, můžete se pustit do soupisu. Aby byla analýza co nejefektivnější, udává se, že byste u každého kvadrantu měli přijít alespoň na pět věcí. Ovšem čím je analýza detailnější, tím lépe pro váš byznys.

Jak vyplňovat SWOT analýzu?

Dost otálení, jde se na věc! V kvadrantech už máme jasno, ale vyplnit rozbor prvními věcmi, které vám přijdou na mysl bez většího rozmýšlení, je cesta do pekel. SWOT analýza má určité postupy a náležitosti, jak ji zpracovávat, aby vám přinesla co nejvyšší užitek. Pojďme si tato pravidla představit:

 1. Zaměřte se na klíčové skutečnosti a ty nepodstatné, nechť se ztratí v propadlišti dějin.
 2. Domněnky a spekulace stranou. Do kvadrantů zaneste pouze fakta, tedy pouze měřitelné věci.
 3. Jděte do toho jako tým a vyslechněte si názor ostatních. Zapište pouze ty věci, na kterých se shodnete v převážné většině. Ostatní skutečnosti nemají potřebnou váhu.

Jde se vyhodnocovat!

Jakmile máte všechny kvadranty co nejpečlivěji vyplněné, můžete se pustit do vyhodnocení. Ovšem nejen tak ledajakého. Znovu se ponořte do jednotlivých kvadrantů a jeden vyhodnocujte pomocí druhého na základě následujících typů hodnocení:

 • S-O hodnocení: Silné stránky vs. příležitosti aneb jak pomocí silných stránek vaší společnosti využijete příležitostí, které vám nabízí trh.
 • W-O hodnocení: Slabé stránky vs. příležitosti. Stanovte si, jak vám příležitosti pomohou k odstranění slabých stránek.
 • S-T hodnocení: Silné stránky vs. hrozby udává, jak pomocí silných stránek odvrátit hrozby.
 • W-T hodnocení: Slabé stránky vs. hrozby udává, jak snížit hrozby ve vztahu k našim slabým stránkám.

Budoucí přínosy

Nyní už víme, jak analýzu sestavit a jak ji řádně vyplnit, ale pojďme si také říct, jaké přínosy pro vás bude mít do budoucna. Díky ujasnění silných stránek máte něco, z čeho může společnost do budoucna hodně těžit a na čem stavět svůj byznys. Lokalizujete-li slabé stránky, budete vědět, kde máte prostor pro zlepšení a můžete se na něj zaměřit v rámci budoucího rozvoje. Stanovením příležitostí zjistíte, jak využít to, co vám trh nabízí a jakým směrem se můžete v budoucnu vydat. A pokud identifikujete hrozby, víte, na co si dát pozor, čemu se vyhnout a co ohlídat, aby to neohrozilo chod vaší společnosti.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti