Chcete se postavit na vlastní nohy a stát se osobou samostatně výdělečně činnou neboli OSVČ, ale stále váháte, jaké typy činností můžete vykonávat? Dozvíte se, jaké tato činnost nese práva, povinnosti a nezbytné podmínky. Navíc se seznámíte i se základním dělením.

Kdo je OSVČ a jaké podmínky je třeba splnit?

Osoba samostatně výdělečná činná je pojem označující v českém právním systému fyzickou osobu, která má příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. Je to osoba, která vykonává samostatnou výdělečnou činnost nebo při jejím výkonu spolupracuje. Jedinou podmínkou je dosažení 15 let věku a ukončení povinné školní docházky.

Typy výkonů

 • podnikání v zemědělství
 • živnost
 • společník veřejné obchodní společnosti nebo komplementář komanditní společnosti
 • výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti

Hlavní samostatně výdělečná činnost

Proč je důležité odlišit hlavní a vedlejší činnost? Týká se to především povinných odvodů za sociální a zdravotní pojištění. Tyto dvě položky patří mezi hlavní položky rozpočtu a musí se s nimi počítat. Vy, jako fyzické osoby, nejste nikde jinde zaměstnaní, nemáte žádný vedlejší příjem a daná činnost je vaším jediným zdrojem obživy.

Vedlejší samostatně výdělečná činnost

Vedlejší výdělečná činnost se od té hlavní liší a přináší i pár výhod. První z nich je fakt, že v prvním roce podnikání nemusíte odvádět povinné zálohy na sociální a zdravotní pojištění. V dalším roce podnikání se stanovují zálohy na zdravotní a sociální pojištění ze skutečně dosaženého zisku. Pokud je ale zisk nízký, nejste ani v dalším roce povinni hradit žádné zálohy za sociální pojištění.

Vedlejší výdělečná činnost probíhá v případě, kdy

 • vykonáváte zaměstnání
 • pobíráte invalidní nebo starobní důchod
 • máte nárok na rodičovský příspěvek, peněžitou pomoc v mateřství, nebo jste na nemocenské z důvodu těhotenství a porodu
 • osobně pečujete o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby
 • osobně pečujete o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni 2-4, pokud se jedná o osobu blízkou, nebo žijící ve stejné domácnosti
 • vykonáváte vojenskou službu, ale nejste přitom voják z povolání
 • jste nezaopatřeným dítětem

Práva a povinnosti

OSVČ podniká pod svým jménem a ručí celým svým majetkem. Na rozdíl od právnické osoby se nemusí zapisovat do Obchodního rejstříku. Navíc se do určitého obratu neplatí daň z přidané hodnoty a neprokazují se ani náklady, ty se pak mohou uplatňovat paušálně.

Samostatně výdělečná činnost s sebou ale nese i povinnosti jako povinnost platit zdravotní a sociální pojištění. Za každý kalendářní rok se také předkládá přehled o příjmech a výdajích. Osoba samostatně výdělečně činná se zavazuje informovat příslušné úřady, pokud zahajuje, znovu zahajuje, ukončuje nebo provádí nějakou změnu ve své činnosti.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti