Právě kamarádi jsou ti, kteří se rozhodnou pro společné podnikání. Spojením svých sil chtějí na trhu uplatnit své schopnosti a znalosti. Existuje několik druhů podnikání, které mohou založit – jako fyzické osoby, sdružení nebo prostřednictvím společnosti s ručením omezeným.

Podnikání spojením několika fyzických osob

Prvním krokem při společném podnikání dvou známých je jejich společná dohoda, jak bude probíhat jejich spolupráce. Nejlevnější a nejjednodušší typem je podnikání jako OSVČ. V tomto případě úplně stačí, když si jen jeden z kamarádů zařídí živnostenský list. Dalších známých a kamarádů může již zaměstnávat na základě dohody nebo pracovního poměru. Pokud by chtěli mít stejné postavení ve firmě všechny, je lepší založit společnost, tedy sdružení bez právní subjektivity. V takovém případě si živnostenské oprávnění musí zařídit všichni. Teprve pak budou ve společné společnosti působit rovnocenně. Ve smlouvě musí uvést, jaký vklad byl od jednotlivých členů a jak se mezi ně rozdělí výdělek.

Na rozdíl od podnikání, které vzniká prostřednictvím právnické osoby není nutné vést podvojné účetnictví. Při tomto typu postačí, pokud jen jeden z kamarádů, tedy členy společnosti povede daňovou evidenci, pro potřeby daní z příjmů. Samozřejmě mohou i při tomto typu podnikání nastat určité problémy, a to hlavně při povinnosti evidovat tržby nebo pokud je nutná registrace k DPH. Existuje zákon o evidenci tržeb, který sice umožňuje podnikateli inkasovat tržby, které se týkají jiného podnikatele, ale jedná se o velmi kostrbaté a složité řešení. V případě věcech, které se týkají DPH, musí každý z kamarádů a členů vystupovat jako samostatný subjekt. Pokud každý z členů tohoto typu podnikání nevykonává ještě jinou podnikatelskou činnost nezávisle na činnosti společnosti, je lepší zvolit jiný typ, tedy právní formu podnikání.

Rodinný závod, to je pojem, který přinesl nový občanský zákoník. Tento pojem umožňuje rodinný závod, aby fyzické osoby mohly podnikat a vypomáhat členu rodiny. Pro potřeby sociálního pojištění, zdravotního pojištění nebo pro potřeby daní z příjmů se jedná o spolupracující osoby. OSVČ může na svého manžela rozdělit až 50% výdajů a příjmů a na své dítě nebo nesezdaného partnera 30% příjmů a výdajů. 

Podnikání spojením několika fyzických osob

Podnikání prostřednictvím společnosti s.r.o.

V případě podnikání prostřednictvím založení obchodní společnosti, a to zejména společnosti s ručením omezeným je mnohem jednodušší nastavit podmínky pro společné podnikání. Ve společné smlouvě u tohoto typu podnikání lze nastavit velikost podílů jednotlivých členů společnosti – zakladatelů, počet jednatelů společnosti, ale i to, zda bude podepisovat všechny obchodní listiny jen jeden z jednatelů nebo všichni společně. Uzavřením společenské smlouvy se tak lépe ochrání zakladatelé společnosti, v případě, že nastane nějaký konflikt v budoucnosti. Pokud by se alespoň jeden člen rozhodl, že podnik opustí, může svůj podíl prodat druhému společníkovi, a ze získaných peněz si rozjet vlastní podnikání.

Stejně při zakládání bankovního účtu je vhodné nastavit dispoziční práva správné, limity pro hotovost a limity na kartách. Předejděte tak všem sporům, které mohou nastat a neoprávněným nařčením z toho, že si některý společníci budou vybírat peníze na úkor toho druhého.

Také byste ve své firmě měli správně nastavit kompetence jednotlivých jednatelů a zastupitelů. Ve společnosti, kde jsou jen dva společníci – kamarádi, kteří jsou zároveň i jednatelé, není problém vzájemné dohody. Pokud firma má i vlastních zaměstnanců, auta a množství klientů, je nezbytná jejich vzájemná informovanost a koordinaci jednotlivých činností.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti