Vázané živnosti jsou v České republice určitá skupina živností, u kterých je k provozování vyžadováno splnění určitých podmínek, jako je například odborná způsobilost, vzdělání nebo náležitosti týkající se provozovny. Mezi vázané živnosti patří například účetnictví, provozování autoškoly, průvodcovská činnost nebo geologické práce.

SEZNAM VÁZANÝCH ŽIVNOSTÍ

 1. Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 2. Geologické práce
 3. Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků
 4. Výroba a zpracování paliv a maziv
 5. Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
 6. Výroba a opravy sériově zhotovovaných
  1. protéz,
  2. trupových ortéz,
  3. končetinových ortéz,
  4. měkkých bandáž 
 7. Oční optika
 8. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 9. Projektová činnost ve výstavbě
 10. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 11. Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty
 12. Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
 13. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 14. Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách
 15. Oceňování majetku pro:
  1. věci movité
  2. věci nemovité
  3. nehmotný majetek
  4. finanční majetek
  5. podnik
 16. Výkon zeměměřických činností
 17. Zpracování návrhu katalogizačních dat
 18. Měření znečišťujících a pachových látek, ověřování množství emisí skleníkových plynů a zpracování rozptylových studií
 19. Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
 20. Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty
 21. Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
 22. bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech,
 23. v potravinářských nebo zemědělských provozech,
 24. toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech.
  1. Průvodcovská činnost horská
  2. Vodní záchranářská služba
  3. Technicko – organizační činnost v oblasti požární ochrany
  4. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  5. Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb
  6. Provozování autoškoly
  7. Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
  8. Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
  9. Psychologické poradenství a diagnostika
  10. Drezúra zvířat
  11. Činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
  12. Masérské, rekondiční a regenerační služby
  13. Provozování solárií

Plánujete si založit vlastní živnost? Pokud ano, nezapomeňte, že důležitou součástí podnikání je profesionální adresa. Virtuální sídlo je skvělou možností, jak mít takovou adresu bez nutnosti platit nájemné za kancelářské prostory.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti