Chcete-li začít s novým podnikáním, čeká vás pár kroků, které je třeba splnit při jeho zakládání. Mezi důležité podmínky na začátku podnikání patří registrace správné živnosti. Je to prvotní bod pro začátek vaší činnosti, bez kterého se určitě neobejdete. Objasníme vám, jaké typy živností rozdělujeme, a poradíme, která živnost je nejvhodnější pro vaši činnost.

Druhy živností

Každá živnost má své specifické požadavky a rysy, které se váží na odbornou způsobilost. Živnosti se dělí podle živnostenského zákona na koncesované a ohlašovací, kdy ohlašovací dále rozdělujeme na tří podskupiny, a to živnost volnou, řemeslnou a vázanou. Živnost volná je nejrozsáhlejší, jelikož na ni nejsou kladené podmínky odborné způsobilosti k podnikání. Důležité je správné určení činnosti vašeho podnikání, a následná registrace pak nebude žádný problém. Na základě živnostenského oprávnění můžete činnost provozovat na celém území České republiky.

Jak vybrat správnou živnost?

Nejprve je nutné se zamyslet nad vaším podnikatelským záměrem a nad tím, kam chcete, aby budoucí rozvoj podnikání směřoval. Jelikož nejste povinni zapsané živnosti vykonávat, je dobré hned na začátku do zakladatelské listiny uvést také potenciální činnosti. Pozdější zapsání s sebou, jak se dočtete níže, nese časové i finanční náklady. Následně vám živnostenský úřad přidělí živnostenské oprávnění (živnostenský list) a identifikační číslo (IČ).

Zahájit podnikání může kdokoli, kdo:

  • Dosáhl věku 18 let,
  • Nemá daňové nedoplatky na finančním úřadu ani sociálním a zdravotním pojištění,
  • Má způsobilost k právním úkonům (platný OP)
  • Je bezúhonný
  • Disponuje nutnou kvalifikací pro daný druh podnikání

Koncesované živnosti

Tento typ živnosti podléhá takzvané „koncesi“, kdy je nutné mít povolení pro provozování činností. Koncesi potřebujete například při provozování taxislužby, prodeji v oblasti zbraní a střeliva, provozování cestovní kanceláře nebo třeba provozování veřejných dražeb a podobně. Je to zejména z důvodu, že tímto způsobem stát reguluje množství koncesovaných živností. Právní předpisy pro tento typ živnosti najdete v příloze 4, Živnostenského zákona.

Ohlašovací živnosti

Činnosti, které spadají do kategorie ohlašovacích živností, jsou podmíněné odbornou způsobilostí. Na rozdíl od koncesovaných živností nepodléhají regulaci státu, jelikož nevyžadují speciální povolení.

K řemeslné živnosti potřebujete mít odbornou způsobilost. Tu prokážete příslušným dokladem, jako je výuční list, maturitní vysvědčení, odborná kvalifikace, a to vždy v příslušném oboru.

Do řemeslných živností spadají například kadeřnictví, montážní činnosti, pohostinství, zlatnictví nebo třeba řeznictví. Živnosti řemeslné jsou uvedené v příloze 1, Živnostenského zákona.

Odborné způsobilosti pro vázané živnosti jsou stanovené v příloze 2, Živnostenského zákona. Je nutné se prokázat například maturitním vysvědčením, rekvalifikací, případně určitou délkou praxe v oboru.

Mezi tyto profese patří například účetnictví, provozování autoškoly, průvodcovská činnost nebo například geologické práce.

U volné živnosti se nepotřebujete prokázat odbornou ani jinou způsobilostí. Vše je obsaženo v příloze 4, Živnostenského zákona. Pro získání živnostenského oprávnění musíte splňovat pouze tyto tři všeobecné podmínky:

  1. dosažení věku 18 let,
  2. způsobilost k právním úkonům,
  3. bezúhonnost.

Mezi volné profese patří například fotografické či ubytovací služby, překladatelská činnost, opravy a údržba.

Živnost si poté založíte na živnostenském úřadě, kde se případně můžete obrátit na úředníky, kteří vám se správným výběrem pomohou. Následně jen vyplníte registrační formulář, a předložíte s ním i váš průkaz totožnosti, v případě potřeby také listinu o odborné způsobilosti nebo potvrzení o praxi. Nakonec je třeba uhradit správní poplatek 1000 Kč. Jestliže si v rámci volné živnosti přiberete další obor, nebudete již platit nic navíc. Při podání další koncese nebo ohlášení další živnosti, se vybírá poplatek 500 Kč.

U ohlašovací činnosti můžete začít podnikat dnem ohlášení živnosti, u koncesované živnosti pak dnem, kdy udělení koncese nabyde právní moci.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti