Možná už máte na cestě k novému byznysu dobře našlápnuto

Prolétla vám hlavou geniální myšlenka týkající se nového produktu nebo služby, kterou by s nadšením využila nemalá řada zákazníků? Možná jste hned sáhli po zápisníku a všechny nápady co nejrychleji – a kvůli tomu možná lehce neúhledně – přenesli na papír. Na formě ale vůbec nezáleží, důležitý je v tomto případě obsah. Právě jste totiž vytvořili první náčrt svého podnikatelského záměru.

Podnikatelský záměr ovšem většinou zaplní několik takových zápisníků. Obsahovat by totiž kromě vašich myšlenek měl i objektivní informace, data a další údaje, které poslouží k sestavení srozumitelného byznys plánu a celkové strategie podnikání.

Do formy dokumentu byste podnikatelský záměr měli zpracovat ve chvíli, kdy uvažujete o určité obchodní činnosti. Tedy jak na samotném počátku podnikání, tak i v rámci vašeho stávajícího byznysu při úvahách o uvedení nového produktu nebo služby na trh.

Proč byste se měli nad podnikatelským záměrem vůbec zamýšlet?

Tento dokument dá vašemu podnikání směr. Z několika poblikávajících žárovek s nápady vytvoří nad vaší hlavou jeden silný zdroj světla, který vás povede na cestě k vašemu podnikatelskému cíli. Orientovat se budete také pomocí stanoveného rozpočtu, cílové skupiny zákazníků, tržních rizik, personálních zdrojů a dalších ukazatelů, které si přiblížíme na dalších řádcích.

Co by ve vašem byznys plánu nemělo chybět?

Do svého plánu můžete zahrnout vše, co uznáte za vhodné a co vám pomůže si ujasnit, čemu všemu se bude potřeba před uvedením produktu nebo služby na trh věnovat.

Abyste se měli od čeho odpíchnout, připravili jsme pro vás osnovu obsahující pár nejdůležitějších bodů, které by měly být součástí každého efektivního podnikatelského záměru.

  1. Obecné informace o vaší firmě

Než se pustíte do stanovování cílovky a rozpočtu, nezapomeňte na úvodní stranu dokumentu vypsat pár základních informací o společnosti. Specifikujte obor podnikání, IČO, DIČ a také všechny potřebné kontaktní informace.

  1. Popis produktu či služby

Představte si, že o produktu/službě vyprávíte svému kamarádovi. Kromě toho, že mu popíšete, jak daná věc vypadá, jistě zdůrazníte i všechny benefity, které mu přinese. Nebojte se pořádně rozepsat o všech konkurenčních výhodách. Jen myslete na to, abyste zůstali objektivní.

  1. Cíle

Čeho byste chtěli dosáhnout? Vyvarujte se obecných formulací, buďte konkrétní. Pracovat byste měli s lehce nadsazenými, ale stále dosažitelnými milníky.

  1. Cílová skupina

Toto vypadá jako zatím ta nejjednodušší položka, že? Popis cílové skupiny by ale neměl vycházet z pouhého odhadu. Předcházet by mu měl důkladný průzkum trhu. Využít můžete například dotazníků a diskusních fór. Vzniklou skupinu se nebojte ještě dál segmentovat. Vaším finálním výstupem tak může být hned několik konkrétních person – tedy typických představitelů vaší cílové skupiny.

  1. Příležitosti a rizika

Zvážit můžete také vypracování SWOT analýzy, která vám umožní prozkoumat vaše vlastní silné a slabé stránky, příležitosti na trhu a potenciální hrozby.

Strategie podnikani
  1. Konkurence

Konkurenční podniky odhalíte snadno. Nespokojte se ale jen s prostým výčtem několika firem. Seznamte se s nimi. Výše zmiňovanou SWOT analýzu můžete v určité míře provést také v případě vašich konkurentů. Zjistíte, v čem jsou dobří i na čem by mohli zapracovat. Obojím se poté můžete inspirovat i ve svém vlastním případě.

  1. Personální zdroje a dodavatelé

Na co budete stačit sami a s jakými úkony budete potřebovat pomoct? Vyjmenujte jednotlivé oblasti, přiřaďte jim jejich specialisty a připojte k nim potřebné kompetence. V případě dodavatelů se nesoustřeďte jen na jednu společnost. V záloze jich pro jistotu mějte více.

  1. Finanční odhad

Zamyslete se nad tím, jak vysoké budou vaše pravidelné výdaje, ale nezapomeňte rovněž co nejvíce specifikovat částku, která bude nutná k nastartování vašeho podnikání.

  1. Marketingová strategie

Vycházejte ze stanovených cílů a nezapomeňte zohlednit i rozpočet a cílovou skupinu. Určete, jak často, jakými kanály a jakou formou k ní budete promlouvat. Definujte si také několik ukazatelů, které budete sledovat. Úspěchy i neúspěchy bude třeba doměřit, abyste z nich mohli v dalším období vycházet.

  1. Časový harmonogram

Projděte si znovu všechny předchozí body a každému z nich přiřaďte alespoň přibližné datum realizace.

A ještě jedna důležitá rada na závěr. Podnikatelský záměr nerozpracováváte jen pro utřídění si svých vlastních myšlenek. Dokument můžete dát do rukou obchodním partnerům i svým zaměstnancům. Poskytnete jim tak vhled do stávajících a budoucích obchodních aktivit, čímž jim dáte jasný signál o tom, že máte vše pod kontrolou.

Sestaveni podnikateleskeho planu

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti