Daně jsou nedílnou součástí našich životů, a proto je důležité být neustále v obraze. Jaké změny přinesl rok 2024 a týkají se i vás? Připravili jsme pro vás stručný přehled nejzásadnějších změn z oblasti podnikání, které jsou pro tento rok platné.


Změny v daních pro firmy a právnické osoby

  • Rok 2024 přinesl několik důležitých úprav v oblasti daní jak pro fyzické osoby, tak pro právnické osoby. Jednou z nejvýznamnějších změn je zvýšení daně pro právnické osoby, která se zvedla z původních 19 % na 21 %.
  • Došlo také k úpravě mimořádných odpisů, které jsou u nově pořízených vozidel uplatnitelné u tzv. bezemisních vozidel (např. elektromobily). Tuto možnost můžete využít v období od 1. ledna tohoto roku až do 31. prosince 2028.
  • Nově je také zaveden limit 2 miliony korun na cenu osobních automobilů, které můžete uvést v daňových odpisech. Naopak tiché víno do částky 500 Kč už nebude možné brát jako daňově uznatelný reklamní nebo propagační předmět.
Daňové změny

Změny pro živnostníky

Daň z příjmu

Začátkem roku se snížila hranice pro zařazení vysokopříjmových podnikatelů do vyšší 23% daňové sazby. Původně se jednalo o podnikatele, kteří svými příjmy převyšovali 48násobek průměrné mzdy (což jsou přibližně 2 miliony Kč). Tato hranice se s příchodem nového roku snížila na 36násobek průměrné mzdy, což odpovídá ročnímu příjmu nad 1 582 812 Kč. Díky této změně se zvýšil počet vysokopříjmových poplatníků, kteří budou platit místo 15% daně 23% daň z příjmu.

Paušální daň

Změny se dotkly také výše platby paušální daně. U nejvíce využívané kategorie paušální daně v I. pásmu musí živnostníci nyní platit 7 498 Kč měsíčně místo původních 6 208 Kč.

Jaké další změny se vás mohou týkat?

Úprava odvodové zátěže OSVČ

Minimální vyměřovací základ pro sociální pojištění se bude v průběhu let 2024–2026 postupně zvyšovat z 25 % na 40 % o 5procentních bodů ročně, čímž se přiblíží minimální vyměřovací základ na úroveň minimální mzdy.
 

Nepeněžní benefity zaměstnancům

Nepeněžní benefity, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci, jsou nově osvobozovány od daně z příjmů fyzických osob pouze do výše poloviny průměrné mzdy. Zaměstnanci budou moci i nadále čerpat příspěvky na zájezdy, kulturní a sportovní akce nebo na tištěné knihy, avšak s tímto omezením.

Nemocenské pojištění a sleva na dani na studenta

Od ledna došlo ke znovuzavedení nemocenského pojištění zaměstnanců ve snížené výši
0,6 %
. Tímto opatřením se očekává vyrovnání účtu nemocenského pojištění. Další významnou změnou tohoto roku je zrušení daňové slevy na studenta. Důvodem k jejímu zrušení byla její nízká efektivita, protože většině studentům postačuje standardní sleva na poplatníka, která zcela eliminuje zdanění u příjmu do 205 600 Kč ročně. Zrušení této slevy také pomůže omezit situace, kdy je status studenta využíván pouze formálně.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti